Vatten

Vattentäkt och vattenverk finns för vatten under sommarmånaderna (aktuella datum finns under Viktiga datum på startsidan). Under vinterhalvåret kan vatten hämtas vid pumphuset ur tappkran.


Vattenposter

Under den kalla årstiden ska det finnas en öppningsbar, isolerad låda kring vattenposten för att underlätta för dem som arbetar med vattnet och för att förhindra isbildning. Obs! Det är viktigt att även ni som har egen brunn ser till att vattenposten är välisolerad. Tips att rensa silar i vattenkranar om vattentrycket minskat.

Vattenprov tas på sommarvattnet 3-4 ggr per år med bakteriologisk analys varav den på våren även med kemisk analys. Värt att notera är att sommarvattnet inte är påsläppt vid vårens provtagning, vilket ofta resulterar i något sämre värden pga låg omsättning av vattnet.


Här finns de senaste kemiska och senaste bakteriologiska provresultaten: