Nyheter

Våren är här och SommaRvattnet är igång!

Vattengruppen har satt igång sommarvattnet den 9/4. Provtagningsrapporter finns att läsa här. Senaste rapporten (innan vi satte igång sommarvattnet) visar på viss förhöjd järn-halt och färg vilket är ganska vanligt i Sverige samt även viss förhöjd Turbiditet FNU (grumlighet) vilket också kan bero på metallföreningar. Styrelsen och vattengruppen analyserar rapporterna löpande och vidtar åtgärder efter behov.

nästorpsbladet 2024

Nu har Nästorpsbladet för 2024 skickats ut via mail och finns tillgängligt här på hemsidan. Observera att sommarvattnet inte kommer sättas på till påsk p.g.a. minusgrader enligt väderprogonsen. Styrelsen ber om att få återkomma med information när vattnet planeras att sättas på. 

Passar på att önska alla en Glad Påsk!

Årsstämmoprotokoll 2023, styrelse & arbetsgrupper

Det justerade protokollet har nu mailats ut, finns tillgängligt här på hemsida under Information, är uppsatt på anslagstavlan samt att några exemplar finns i brevlådan vid pumphuset/förrådet. Sidan Styrelse och Arbetsgrupper är uppdaterad med ny information, vi önskar gamla och nya medlemmar välkomna!

Vänligen tveka inte att ta kontakt om det är något ni undrar över.

Fotbollsmålen
Fotbollsmålen har tagits bort pga skaderisk då skicket på dessa är så pass dåligt. Nya fotbollsmål kommer köpas in till våren. Vi ber om att ingen ställer tillbaka eller använder de gamla målen.

Fiskekort
Påminner om de nya bestämmelserna som gäller från årsskiftet att medlemmar i föreningen inte längre behöver något fiskekort för fiske inom Nästorps vatten.
Viktigt att respektera är för fiske i resten av sjön Näsaren behöver fiskekort lösas i enlighet med arrendatorns regelverk. Se mer information Info - Fiske/Fiskekort.

Viktiga datum
2024

v. ??Sommarvattnet slås på - beroende av utomhustemperatur för att
undvika frysskador på vattenledningarna
20 aprilVårens arbetsdag
21 juniMidsommarfirande, Grupp 1 ansvarar för firandet
31 juliSista dag för motioner
v.32, 33, 34Kräftfiske
9-11 aug - Grupp 3,
16-18 aug - Grupp 2,
23-25 aug - Grupp 1
(Grupperna hittar du under Kräftfiske på sidan Information)
1 septemberFöreningsstämma 2024
12 oktoberHöstens städdag
12 oktoberUpptagning av båtbryggor
Båtar som ligger förtöjda vid bryggorna behöver tas upp
innan och flottarna i viken vid båtbryggorna måste vara
flyttade.
31 oktoberMedlemsavgift
Medlemsavgiften enligt stämmobeslut ska vara insatt på
postgirokonto 430 93 65-7 senast den 31 oktober.
Ange gärna er adress som referens. 
slutet av v.44Sommarvattnet stängs av i slutet eller strax efter v.44,
beroende av utomhustemperatur

Att tänka på


Vi vill påminna er och era gäster om hastighetsbegränsningen inom området. Det är mycket barn, cyklister, djur och fotgängare på våra vägar vilka vi ska värna om.


Kontakta alltid styrelsen vid ägarbyte eller om du byter adress/kontaktuppgifter. Du når oss på styrelsen@nastorp.se