• Hem
 • Datum
 • Info till medlemmar
 • Vatten
 • Styrelse/arbetsgrupper
 • Länkar
 

Nyheter

2019-07-14: Ny badflotte
Nu finns den nya badflotten på plats utanför badbryggorna. Tack alla som har hjälpt till att få den på plats!

2019-07-11: Swimrun

2019-06-28: Fiskekort
Ny arrendator på Jönåkers Häradsallmännings vatten i Näsnaren är Natur Centrum. Köp av fiskekort görs genom deras hemsida Näsnarens fisk Natur Center Erik AB. Tryck på kontakt och skriv ditt namn och din e-postadress. Under ärende: Skriv Årskort Näsnaren, Under Ditt meddelande skriv adressen i Nästorp och Nästorps samfällighet, 250 kr. De skickar ut en faktura. När du har betalat den får du ett fiskekort. Karta På fiskevattnet kommer att anslås på vår anslagstavla och andra ställen. Det är samma vatten som tidigare. Kartan är under tryckning. Årskortet gäller som förut hela hushållet.

2019-06-03: Midsommarfirande

2019-04-29: Valborgsmässoeld - inställd!
På grund av det är så torrt så har Styrelsen fattat beslut att inte tända någon Valborgsmässoeld 30 april. Styrelsen önskar er en trevlig Valborgshelg

2019-04-15: Sommarvattnet
Sommarvattnet är påslaget hälsar Vattengruppen!

2019-03-17: Snart är det vår
Om vädret tillåter så sätts vattnet på 13-14 april. Vårens arbetsdag är den 13 april med start klockan 10. Vi samlas vid pumphuset som vanligt. Grillning vid stranden kl 13.00. Välkomna!

2018-11-17: Sommarvattnet avstängt
Som planerat så stängdes sommarvattnet av sista dagen på höstlovet vecka 44 (4 november). Nu får vi hoppas på snö så att det blir lite ljusare :-)

2018-10-02: Höstens städdag 6 oktober
Välkomna till höstens städdag 6 oktober 2018. Vi träffas vid pumphuset kl 10.00. Vi ska röja sly mm i området nedanför Violstigen och ner mot sjön har nummer 5,6,7 i grönområdesplanen som finns på hemsidan. Område 7 och lite av 6 längst ner vid stranden, gränsar mot Nästorps Gård så där måste vi se upp och inte gå över tomtgränsen. Om ni har slysax så är det bra och ta med. Bryggruppen ska flytta in båtbryggorna i viken, om de behöver några starka armar till så tar vi det på samlingen. Väggruppen har också en del jobb att utföra mer info på samlingen. Deltagarförteckning läggs ut, bra om alla skriver upp sig där som medverkar. Klockan 13 grillkorv o dricka vid badet.

2018-09-30: Stämmoprotokoll
Stämmoprotokoll 2018: PDF-fil

2018-07-26: Slåtter av ängen
Under nästa vecka kommer ängen slås men denna gång är det Ängby gård som gör det. På det sättet får de foder till djuren.

 

Postadress: 641 92 Karineholm

Aktuella datum för 2019
uppdaterat 2018-11-17

Latrintömning Sörmland vatten skickar ut information till berörda.
För extra tömning ring 0150-800 100
Slamtömning Se Sörmland vattens hemsida eller telefon 0150-800 100
Sophämtning Se Sörmland vattens hemsida hemsida .
För en extrasäck på 160 l, ring 0150-800 100
Sommarsophämtning Perioden mellan vecka 19 och 38 sker sommarhämtning.
Mera detaljer här.
Grovsopshämtning Information skickas ut till alla som har sophämtning.
Vika återvinningscentral Telefon 0150-579 52 och länk till hemsidan

13-14 april 2019
Vattnet sätts på Vattnet sätts på om vädret tillåter och tjälen gått ur marken.
13 april 2019 Vårens arbetsdag Samling 10.00 vid pumphuset. Föreningen bjuder som vanligt på korv och dricka.
21 juni 2019 Midsommarfirande Allmänt midsommarfirande. Anslag sätts upp på pumphuset.
31 juli Motioner till stämman Motioner kan lämnas till någon styrelseledamot, i brevlådan på förrådet eller skickas till styrelsens e-post styrelsen@nastorp.se.
2019
vecka 32, 33, 34
Kräftfiske Fredag eller Lördag bestäms av resp. grupp.
Vecka 32 grupp 1, vecka 33 grupp 3, vecka 34 grupp 2
8 september 2019 Årsstämma Glindrans skola kl. 11.00 Fika startar kl 10:30
Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar.
5 oktober 2019 Höstens arbetsdag Samling 10.00 vid pumphuset.
Föreningen bjuder som vanligt på korv och dricka.
31 oktober 2019 Medlemsavgift Medlemsavgiften enligt stämmobeslut ska vara insatt på
postgirokonto 430 93 65-7 senast den 31 oktober.
3 november 2019
Vattnet stängs av Ändring kan ske beroende på vädret

 

Nästorp vänner på facebook Länk här

Nästorpsbladet 2018 (i pdf-format)

Protokoll från årsstämman 2018 (i pdf-format)

Samfällighetens stadgar här (i pdf-format)

Grönområden
Alla grönområden är gemensamma. En grönområdesplan, där området är uppdelat i 21 skötselområden, definierar miniminivån för skötseln av dessa.
Länk till grönområdesplanen (i pdf-format)

Badplats
Inom området finns badplats med bryggor och flotte.
För badplatsens skötsel ansvarar en grupp per säsong enligt ett rullande schema. Gruppindelningen är samma som för kräftfisket, se nedan.
Båtar bör inte köras vid badbryggorna.

Båtplatser
Intill badplatsen finns två bryggor där båtarna ska förtöjas. I undantagsfall, exempelvis vid risk för höststormar, får båtar läggas till på annan plats.
För att alla båtar och bryggor i hamnen ska må bra finns några regler:

 • Båten ska vara förtöjd med fjäder i fören.
 • Varje båtplatsinnehavare har ansvar för att dennes bojsten ligger på sin plats.
 • Det ska vara en boj för varje båt.
 • Bojen ska ligga en bit ut från aktern och aktertampen ska vara ordentligt sträckt. Det ska inte vara någon risk att fören stöter i bryggan även om det blåser hårt.
 • Använd fendrar om båtarna ligger tätt.
 • Alla egna förtöjningsbeslag, boj och linor plockas bort från båtplatser efter att båten har tagits upp efter säsongen.
 • Ni som har kanoter på stockarna närmast sjön bör flytta dem till den övre uppläggningsplatsen som är avsedd för kanoter. Detta för att frigöra plats för vinterförvaring för de större och tyngre båtarna på den nedre ”parkeringen”.
Om du har några frågor så kontakta någon i bryggruppen

Fiske
Fiske med metspö, kastspö, drag och pimpel är tillåtet för den som löser fiskekort.
 • Från vår strand och på våra bryggor får vi alla i Nästorp fiska utan fiskekort.
 • Ny arrendator på Jönåkers Häradsallmännings vatten i Näsnaren är Natur Centrum. Köp av fiskekort görs genom deras hemsida Näsnarens fisk Natur Center Erik AB. Tryck på kontakt och skriv ditt namn och din e-postadress. Under ärende: Skriv Årskort Näsnaren, Under Ditt meddelande skriv adressen i Nästorp och Nästorps samfällighet, 250 kr. De skickar ut en faktura. När du har betalat den får du ett fiskekort. Karta På fiskevattnet kommer att anslås på vår anslagstavla och andra ställen. Det är samma vatten som tidigare. Kartan är under tryckning. Årskortet gäller som förut hela hushållet.
 • Det krävs inte fiskekort för att vara med på kräftfisket.

Ungefärligt fiskeområde se länk. Exakt område finns på fiskekortet.

Kräftfiske
Kräftfiske i föreningens vatten sker under 3 helger i augusti. Föreningens medlemmar är indelade i 3 grupper och grupperna fiskar varsin helg enligt ett rullande schema. Se under fliken Datum för det aktuella schemat och nedan för gruppindelning.

Gruppindelning av fastigheter för kräftfisket och skötsel av badplatsen
Grupp 1
 • Näckrossvängen 2
 • Gullvivestigen 2-10
 • Liljekonvaljstigen 1-6
 • Vitsippestigen 1-9
Grupp 2
 • Liljekonvaljstigen 7-22
 • Skogsklockestigen 1-6
Grupp 3
 • Näckrossvängen 4-22
 • Violstigen 1-4

Vattenskidåkning
Vattenskidåkning får ske från östra båtbryggan om utrymme finns.

Fotbollsplan
Centralt inom området finns både en fotbollsplan och en öppen plats för fester.

Vägar
Vägen till området (ca 2 km) och alla vägar inom området är gemensamma och underhålls av vår egen samfällighetsförening.

Postlådor
Postlådor kan sättas upp på en ställning vid infarten till området.
Adressen till området är: Nästorps Fritidsområde
Gatuadress
641 92 Katrineholm

Vatten
Vattentäkt och vattenverk finns för vatten under sommarmånaderna (aktuella datum finns under Datum fliken). Under vinterhalvåret kan vatten hämtas vid pumphuset ur tappkran.

Vattenposter
Under den kalla årstiden ska det finnas en öppningsbar, isolerad låda kring vattenposten för att underlätta för dem som arbetar med vattnet och för att förhindra isbildning.
Obs! Det är viktigt att även ni som har egen brunn ser till att vattenposten är välisolerad.

Tips att rensa silar i vattenkranar om vattentrycket minskat.

Nästorp

Vattenprov tas på sommarvattnet 4 ggr per år med bakteriologisk analys varav den på våren även med kemisk analys. Vårt att notera är att sommarvattnet inte är påsläppt vid vårens provtagning, vilket ofta resuletrar i något sämre värden pga låg omsättning av vattnet.
Här finns de senaste kemiska och senaste bakteriologiska provresultaten.

Vattenrapport juni 2019, mikrobiologisk

Vattenrapport mars 2019, kemisk

Vattenrapport mars 2019, mikrobiologisk

Vattenrapport oktober 2018

Vattenrapport juli 2018 pumphuset

Vattenrapport juli 2018 tappkran i området

Vattenrapport april 2018

Uppdaterat 2019-07-11

Styrelse, arbetsgrupper mm.
Uppdaterad 2018-11-18

Meddelande till styrelsen kan lämnas i brevlådan på förrådet, men det går även bra att skicka ett e-brev till styrelsen@nastorp.se

Styrelsen 2018 - 2019:

Ordförande Rigmor Thorhard Näckrossvängen 13 Styrelsens mail
Vice ordförande Sune Nilsson Liljekonvaljstigen 3 Vatten, fastigheter & Fiske
Sekreterare Lars Östberg Näckrossvängen 19 Båtbryggorna
Kassör Carl-Gustav Bondesson Liljekonvaljstigen 11 Ekonomi, Väggrupp
Ledamöter Erik Hägg Gullvivestigen 6 Grönområde
Elisabet Tumelius Vitsippestigen 3
Andreas Eliasson Liljekonvaljstigen 15 Grönområde & Fastigheter

Revisorer 2018 - 2019:

Eva Edholm Skogsklockestigen 2 Sammankallande
Åke Andersson Näckrossvängen 2
Hans Karlsson (suppleant) Violstigen 1

Valberedning 2018 - 2019:

Michaela Rosén Näckrossvängen 5 Sammankallande
Siw Åhlander Liljekonvaljstigen 9
Marie Adle Näckrossvängen 7

Arbetsgrupper 2018 – 2019:

Vattengruppen Thomas Gustin Gullvivestigen 4 Sammankallande
Mikael Axelsson Liljekonvaljstigen 6
Sune Nilsson Liljekonvaljstigen 3
Grönområdesgrupp Christer Sahlin Näckrossvängen 7
Jonte Söderström Liljekonvaljstigen 14
Andreas Rosén Näckrossvängen 5
Leif Larsson Näckrossvängen 11 Sammankallande
Väggrupp Rolf Åhlander Liljekonvaljstigen 9 Sammankallande
Jonte Söderström Liljekonvaljstigen 14
Johan Garp Näckrossvängen 15
Odd Brandvold Liljekonvaljstigen 12
Bryggrupp Ann Karlemyr Näckrossvängen 10
Lars Östberg Näckrossvängen 19
Leif Stenbom Näckrossvängen 12
Johan Thorard Näckrossvängen 13 Sammankallande

Ängby gård

för aktuella öppettider se deras hemsida

  hattar  

Butiken i Björkvik

för aktuella öppettider se deras hemsida

  Björkviks affär  

Sjön Näsnaren

Sjön Näsnaren är inte bara en fin badsjö; den är också mycket rik på fisk och har ett omfattande fågelliv.
Några länkar om miljön:

Länstyrelsens hemsida Vattenväxter i sjöar- Likstammen och Näsnaren 2012

Näsnare en sjö av riksintresse

Hålvetten ingår i Natura 2000

Björkvik

Björkvik evenemang

Björkviks socken

Björkviks motorklubb

Forssjö bruk - Sandåsa Timber

Katrineholm

Vädret i Katrineholm

Katrineholms bibliotek

Katrineholms friluftsliv

Turism i katrineholm

Turismwebben katrineholmcentralen.se

Bio Cinemascenen

Katrineholmskuriren

Aktiviteter och sevärdheter

Julita värdshus

Julita slott

Dufweholms herrgård

Sörmlandsledens hemsida
Sörmlandsledens etapp 29

Djulö camping och stugby

Kanotcenter i Katrineholm

Kanotcenter i Skebokvarn

Reijmyre glasbruk

Norrköping turism