Styrelse & arbetsgrupper
2023/2024

Sidan uppdaterades 2023-09-18

StyrelsE
Roll Namn Adress Ansvar
Ordförande Kenneth Ahlberg Liljekonvaljstigen 1 Nycklar
Vice ordförande Johan Garp Näckrossvängen 15 Väggruppen
 KassörKajsa OdenfeltSkogsklockestigen 4 Digitalakanaler (hemsida, mail etc)
Ledamot Marie Adle Näckrossvängen 7 Brygggruppen
Ledamot Marie Mattsson Näckrossvängen 2 Fastighetsgruppen
Ledamot Carina Söderström Liljekonvaljstigen 14 Vattengruppen samt kräft- och fiskevård
Ledamot Rigmor Thorhard Näckrossvängen 13 Grönområdesgruppen

Revisorer
Namn Adress Ansvar
Eva Edholm Skogsklockestigen 2 Sammankallande
Anita Hansson Liljekonvaljstigen 20
Fredrik Hakfelt Suppleant

Valberedningen
Namn Adress Ansvar
Leif Stenbom Näckrossvängen 12 Sammankallande
Jill Ahlberg Liljekonvaljstigen 1
Elin Elvèn Gullvivestigen 6

Arbetsgrupper
Vattengruppen
Namn Adress Ansvar
Jill Ahlberg Liljekonvaljstigen 1 Sammankallande
Magnus Ljungqvist Liljekonvaljstigen 2
Christer Hjelte
Liljekonvaljstigen 8
Fredrik Elvèn Gullvivestigen 6

Grönområdesgruppen
Namn Adress Ansvar
Jonte Söderström Liljekonvaljstigen 14 Sammankallande
Christer Sahlin Näckrossvängen 7
Leif Larsson Näckrossvängen 11
Mikael Galuszka Näckrossvängen 14

Brygguppen
Namn Adress Ansvar
Johan Thorhard Näckrossvängen 13 Sammankallande
Lars Östberg Näckrossvängen 19
Leif Stenbom Näckrossvängen 12
Bengt-Åke Engdahl Liljekonvaljstigen 18
Jonny Hermansson Violstigen 2  Suppleant

Väggruppen
Namn Adress Ansvar
Niklas Bergman Gullvivestigen 2 Sammankallande
Odd Brandvold Liljekonvaljstigen 12
Johan Garp Näckrossvängen 15
Fredrik Snell Liljekonvaljstigen 4

Fastigheter/Byggnader
Namn Adress Ansvar
Lars-Åke Ringberg Näckrossvängen 2 Sammankallande
Torbjörn Öqvist Näckrossvängen 4
Gunilla Ljungqvist Liljekonvaljstigen 2
Christer Hjelte Liljekonvaljstigen 8


KONTAKT

Meddelande till styrelsen kan lämnas i brevlådan på förrådet, men det går även bra att skicka ett e-brev till styrelsen@nastorp.se eller genom att använda formuläret nedan.