Styrelse och Arbetsgrupper

Styrelse, arbetsgrupper mm.
Uppdaterad 2023-09-18

Styrelsen 2023-2024 

Ordförande

Kenneth Ahlberg

Liljekonvaljstigen 1

Nycklar

Vice ordförande

Johan Garp

Näckrossvängen 15

Väggruppen

Kassör

Kajsa Andersson

Skogsklockestigen 4

Digitala kanaler (hemsida, mail etc)

Ledamöter

Marie Adle

Näckrossvängen 7

Brygggruppen

Marie Mattsson

Näckrossvängen 2

Fastighetsgruppen


Carina Söderström

Liljekonvaljstigen 14

Vattengruppen samt kräft- och fiskevård


Rigmor Thorhard

Näckrossvängen 13

Grönområdesgruppen

Revisorer 2023-2024

Eva Edholm

Skogsklockestigen 2

Sammankallande

Anita Hansson

Liljekonvaljstigen 20


Fredrik Hakfelt

Suppleant

Valberedning 2023-2024

Leif Stenbom

Näckrossvängen 12

Sammankallande

Jill Ahlberg

Liljekonvaljstigen 1


Elin Elvèn

Gullvivestigen 6

Arbetsgrupper 2023-2024

Vattengruppen

Jill Ahlberg

Liljekonvaljstigen 1

Sammankallande

Magnus Ljungqvist

Liljekonvaljstigen 2

Christer Hjelte

Liljekonvaljstigen 8

Fredrik Elvèn

Gullvivestigen 6

Grönområdesgruppen

Jonte Söderström

Liljekonvaljstigen 14

Sammankallande

Christer Sahlin

Näckrossvängen 7

Leif Larsson

Näckrossvägen 11

Mikael Galuszka

Näckrossvägen 9

Brygguppen

Johan Thorhard

Näckrossvängen 13

Sammankallande

Lars Östberg

Näckrossvängen 19

Leif Stenbom

Näckrossvängen 12

Bengt-Åke Engdahl

Liljekonvaljstigen 18


Jonny Hermansson

Violstigen 2

Suppleant

Väggruppen

Niklas Bergman

Gullvivestigen  2

Sammankallande

Odd Brandvold

Liljekonvaljstigen 12

Johan Garp

Näckrossvängen 15

Fredrik Snell 

Liljekonvaljstigen 4

Fastigheter/Byggnader

Lars-Åke Ringberg

Näckrossvängen 2

Sammankallande

Torbjörn Öqvist

Näckrossvängen 4

Gunilla Ljungqvist

Liljekonvaljstigen 2

Christer Hjelte

Liljekonvaljstigen 8

Meddelande till styrelsen kan lämnas i brevlådan på förrådet, men det går även bra att skicka ett e-brev till styrelsen@nastorp.se eller använd formuläret nedan.