Viktiga datum

Välkommen till Nästorps fritidsområde.Aktuella nyheter


Sommarvatten v.16

Vi kan nu med glädje meddela att sommarvattnet är nu påslaget!


Magnus och Fredrik agerade först grävare och sedan grodmän tidigare i veckan så nu är tankarna rensade från sand och vattnet påslaget. Stort tack!


Enligt information finns det någon kran eller ventil i området som läcker lite och arbete för att lokalisera läckan har påbörjats. Under letandet kan det finnas möjlighet att sommarvattnet kan stängas av under en kortare tid men detta kommer inte att ske under helgen. Kontakta styrelsen vid frågor.


Fiske

Nytt från årsskiftet är att medlemmar i föreningen inte längre behöver något fiskekort för fiske inom Nästorps vatten. För fiske i resten av sjön Näsaren behöver fiskekort lösas. Se mer inforamtion Info - Fiske/Fiskekort.***


Du hittar nya vattenanalysen av vårt gemensamma vatten under fliken "Vatten"


***


Vi vill påminna er och era gäster om hastighetsbegränsningen inom området. Det är mycket barn, cyklister, djur och fotgängare på våra vägar vilka vi ska värna om.


***


Kontakta alltid styrelsen vid ägarbyte eller om du byter adress/kontaktuppgifter.
Du når oss på styrelsen@nastorp.se

Information

Latrintömning


Sörmland vatten skickar ut information till berörda.
För extra tömning ring 0150-800 100

Slamtömning

Se Sörmland vattens hemsida eller telefon 0150-800 100

Sophämtning


Se Sörmland vattens hemsida hemsida .
För en extrasäck på 160 l, ring 0150-800 100

Sommarsophämtning


Perioden mellan vecka 19 och 38 sker sommarhämtning.
Mera detaljer här.

Grovsopshämtning

Information skickas ut till alla som har sophämtning.

Vika återvinningscentral

Telefon 0150-579 52 och länk till hemsidan


Viktiga datum 2023

v. 16, slutet

Förhoppning om att sommarvattnet slås på, se Aktuellt för mer information.

22 april

Vårens arbetsdag

23 juni

Midsommarfirande, Grupp 3 ansvarar för firandet

31 juli

Sista dag för motioner

v. 32, 33, 34

Kräftfiske;

11-13 aug - Grupp 2,

18-20 aug - Grupp 1,

25-27 aug - Grupp 3


(Grupperna hittar du under Kräftfiske på Info-sidan)

3 september


Föreningsstämma 2023

7 oktober

Höstens städdag

Datum anslås senare

Upptagning av båtgryggor


Båtar som ligger förtöjda vid bryggorna behöver tas upp innan och flottarna i viken vid båtbryggorna måste vara flyttade.

31 oktober

Medlamsavgift


Medlemsavgiften enligt stämmobeslut ska vara insatt på postgirokonto 430 93 65-7 senast den 31 oktober.

Datum anslås senare

Vattnet stängs av.


Ändring kan ske beroende på vädret.