Viktiga datum

Välkommen till Nästorps fritidsområde.Aktuella nyheter


Fiske

Nytt från årsskiftet är att medlemmar i föreningen inte längre behöver något fiskekort för fiske inom Nästorps vatten. För fiske i resten av sjön Näsaren behöver fiskekort lösas. Se mer inforamtion Info - Fiske/Fiskekort.


Bastun - besiktigad, invigd och öppen för bokning

från och med 1 novemer går det att boka bastun. Mer infomration om hur finns under Info. Basta och njut, hälsar Bastugruppen!


Huggningen i föreningen

Igår 26/10 blev huggningen klar, bortsett från ett par träd som kommer tas senare i år. Nästa moment är utkörning med skotare till väg, det kommer ske under kommande 2 veckorna. Nu är ett bra tillfälle att plocka grenar som inte kommit med i deras rishögar och lägga på högarna så får ni mindre städning senare.


Sjöbergs har nämnt att det finns risk för prisavdrag på virket eftersom det är mycket fågelholkar (och spik) i vissa träd. Det går tyvärr inte att sortera virket efter spikförekomst utan man märker det genom magnetkontroll före sågning i industrin.


När utkörningen till väg är klar så är det en bra åtgärd att räfsa bort det spill som blivit på vägarna. Om var och en ta närmast sin tomt så får vi bra underlag inför en vägskrapning innan vintern.


Vänligen tveka inte att ta kontakt med oss i styrelsen om du har några frågor.***


Du hittar nya vattenanalysen av vårt gemensamma vatten under fliken "Vatten"


***


Vi vill påminna er och era gäster om hastighetsbegränsningen inom området. Det är mycket barn, cyklister, djur och fotgängare på våra vägar vilka vi ska värna om.


***


Kontakta alltid styrelsen vid ägarbyte eller om du byter adress/kontaktuppgifter.
Du når oss på styrelsen@nastorp.se

Information

Latrintömning


Sörmland vatten skickar ut information till berörda.
För extra tömning ring 0150-800 100

Slamtömning

Se Sörmland vattens hemsida eller telefon 0150-800 100

Sophämtning


Se Sörmland vattens hemsida hemsida .
För en extrasäck på 160 l, ring 0150-800 100

Sommarsophämtning


Perioden mellan vecka 19 och 38 sker sommarhämtning.
Mera detaljer här.

Grovsopshämtning

Information skickas ut till alla som har sophämtning.

Vika återvinningscentral

Telefon 0150-579 52 och länk till hemsidan


Viktiga datum 2023

22 april

Vårens arbetsdag

23 juni

Midsommarfirande, Grupp 3 ansvarar för firandet

31 juli

Sista dag för motioner

v. 32, 33, 34

Kräftfiske;

11-13 aug - Grupp 2,

18-20 aug - Grupp 1,

25-27 aug - Grupp 3


(Grupperna hittar du under Kräftfiske på Info-sidan)

3 september


Föreningsstämma 2023

7 oktober

Höstens städdag

Datum anslås senare

Upptagning av båtgryggor


Båtar som ligger förtöjda vid bryggorna behöver tas upp innan och flottarna i viken vid båtbryggorna måste vara flyttade.

31 oktober

Medlamsavgift


Medlemsavgiften enligt stämmobeslut ska vara insatt på postgirokonto 430 93 65-7 senast den 31 oktober.

Datum anslås senare

Vattnet stängs av.


Ändring kan ske beroende på vädret.