Nyheter

viktiga Datum 2024 - uppdaterat

Nu är datumen för 2024 uppdaterade. Boka gärna in 20 april redan nu för vårens städdag.

Årsstämmoprotokoll 2023, styrelse & arbetsgrupper

Det justerade protokollet har nu mailats ut, finns tillgängligt här på hemsida under Information, är uppsatt på anslagstavlan samt att några exemplar finns i brevlådan vid pumphuset/förrådet. Sidan Styrelse och Arbetsgrupper är uppdaterad med ny information, vi önskar gamla och nya medlemmar välkomna!

Vänligen tveka inte att ta kontakt om det är något ni undrar över.

Fotbollsmålen
Fotbollsmålen har tagits bort pga skaderisk då skicket på dessa är så pass dåligt. Nya fotbollsmål kommer köpas in till våren. Vi ber om att ingen ställer tillbaka eller använder de gamla målen.

Fiskekort
Påminner om de nya bestämmelserna som gäller från årsskiftet att medlemmar i föreningen inte längre behöver något fiskekort för fiske inom Nästorps vatten.
Viktigt att respektera är för fiske i resten av sjön Näsaren behöver fiskekort lösas i enlighet med arrendatorns regelverk. Se mer information Info - Fiske/Fiskekort.

Viktiga datum
2024

v. 16, slutetFörhoppning om att sommarvattnet slås på
20 aprilVårens arbetsdag
21 juniMidsommarfirande, Grupp 1 ansvarar för firandet
31 juliSista dag för motioner
v.32, 33, 34Kräftfiske
9-11 aug - Grupp 3,
16-18 aug - Grupp 2,
23-25 aug - Grupp 1
(Grupperna hittar du under Kräftfiske på sidan Information)
1 septemberFöreningsstämma 2024
12 oktoberHöstens städdag
12 oktoberUpptagning av båtbryggor
Båtar som ligger förtöjda vid bryggorna behöver tas upp
innan och flottarna i viken vid båtbryggorna måste vara
flyttade.
31 oktoberMedlemsavgift
Medlemsavgiften enligt stämmobeslut ska vara insatt på
postgirokonto 430 93 65-7 senast den 31 oktober.
Ange gärna er adress som referens. 
slutet av v.44Sommarvattnet stängs av i slutet eller strax efter v.44

Att tänka på


Vi vill påminna er och era gäster om hastighetsbegränsningen inom området. Det är mycket barn, cyklister, djur och fotgängare på våra vägar vilka vi ska värna om.


Kontakta alltid styrelsen vid ägarbyte eller om du byter adress/kontaktuppgifter. Du når oss på styrelsen@nastorp.se