Viktiga datum

Välkommen till Nästorps fritidsområde.Aktuella nyheter


Höstens städdag

Den 7e oktober är det dags för höstens städdag och vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt har möjlighet att vara med. Vi har beslutat att vi återgår till ett upplägg som liknar det som var före pandemin där arbete sker mellan klockan 10:00 och 14:00 och efterföljs av korvgrillning.


I samband med städdagen kommer båtbryggorna att tas upp. Båtar som ligger förtöjda vid bryggorna behöver tas upp innan och flottarna i viken vid båtbryggorna måste vara flyttade.


Årsstämmoprotokoll 2023, styrelse & arbetsgrupper

Det justerade protokollet har nu mailats ut, finns tillgängligt här på hemsida under Info, är uppsatt på anslagstavlan samt att några exemplar finns i brevlådan vid pumphuset/förrådet. Sidan Styrelse och Arbetsgrupper är uppdaterad med ny information, vi önskar gamla och nya medlemmar välkomna!


Vänligen tveka inte att ta kontakt om det är något ni undrar över


Fotbollsmålen

Fotbollsmålen har tagits bort pga skaderisk då skicket på dessa är så pass dåligt. Nya fotbollsmål kommer köpas in inom kort. Vi ber om att ingen ställer tillbaka eller använder de gamla målen.


Fiskekort

Påminner om de nya bestämmelserna som gäller från årsskiftet att medlemmar i föreningen inte längre behöver något fiskekort för fiske inom Nästorps vatten.

Viktigt att respektera är för fiske i resten av sjön Näsaren behöver fiskekort lösas i enlighet med arrendatorns regelverk. Se mer inforamtion Info - Fiske/Fiskekort.


Kräftfiske 2023

Årets kräftfiske sker v32, 33 och 34 enligt följande uppdelning Grupp 2 (11-13 augusti), Grupp 1 (18-20 augusti) och Grupp 3 (25-27 augusti). Här hittar ni lite allmän information om fisket. Första gruppen, dvs Grupp 2 ansvarar för att sätta upp tältet på stranden och Grupp 3 ansvarar för att ta ner det och transportera det tillbaka till servicehuset. Kontakta styrelsen vid ev. frågor om du har ansvar för kräftfisket i er grupp.***


Du hittar nya vattenanalysen av vårt gemensamma vatten under fliken "Vatten"


***


Vi vill påminna er och era gäster om hastighetsbegränsningen inom området. Det är mycket barn, cyklister, djur och fotgängare på våra vägar vilka vi ska värna om.


***


Kontakta alltid styrelsen vid ägarbyte eller om du byter adress/kontaktuppgifter.
Du når oss på styrelsen@nastorp.se

Information

Latrintömning


Sörmland vatten skickar ut information till berörda.
För extra tömning ring 0150-800 100

Slamtömning

Se Sörmland vattens hemsida eller telefon 0150-800 100

Sophämtning


Se Sörmland vattens hemsida hemsida .
För en extrasäck på 160 l, ring 0150-800 100

Sommarsophämtning


Perioden mellan vecka 19 och 38 sker sommarhämtning.
Mera detaljer här.

Grovsopshämtning

Information skickas ut till alla som har sophämtning.

Vika återvinningscentral

Telefon 0150-579 52 och länk till hemsidan


Viktiga datum 2023

v. 16, slutet

Förhoppning om att sommarvattnet slås på, se Aktuellt för mer information.

22 april

Vårens arbetsdag

23 juni

Midsommarfirande, Grupp 3 ansvarar för firandet

31 juli

Sista dag för motioner

v. 32, 33, 34

Kräftfiske;

11-13 aug - Grupp 2,

18-20 aug - Grupp 1,

25-27 aug - Grupp 3


(Grupperna hittar du under Kräftfiske på Info-sidan)

3 september


Föreningsstämma 2023

7 oktober

Höstens städdag

7 oktober

Upptagning av båtgryggor


Båtar som ligger förtöjda vid bryggorna behöver tas upp innan och flottarna i viken vid båtbryggorna måste vara flyttade.

31 oktober

Medlamsavgift


Medlemsavgiften enligt stämmobeslut ska vara insatt på postgirokonto 430 93 65-7 senast den 31 oktober.

Datum anslås senare

Vattnet stängs av.


Ändring kan ske beroende på vädret.